Eskişehir 1 Şubesi

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI SEÇİM TAKVİMİ-2018

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

SEÇİM TAKVİMİ-2018

 

İŞLEM

 

TARİH

 

İLGİLİSİ

 

Seçim Süreci Teşkilat Eğitim Programı

 

1-3 Ağustos 2018

(Bir günlük eğitim)

 

Genel Merkez

 

15 Mayıs üye mutabakatlarına göre ilçe, üniversite, KYK gibi temsilciliklerdeki her bir işyerlerinin (ilçe müdürlükleri, il müdürlükleri, okul, rektörlük, fakülte, yüksekokul, yurt vb) üyelerini ayrı ayrı doğru bir şekilde girilmesi ve söz konusu temsilciliklerdeki üye sayısı ile bu temsilcilik kapsamındaki işyerlerindeki üye sayılarının uygunluğunun sağlaması

 

 

10 Ağustos 2018 tarihine kadar

 

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

 

Üye takip sisteminde üyelerin kadro durumunun güncellenmesi (4/A-4/B)

 

10 Ağustos 2018 tarihine kadar

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

İşyeri (il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, okul, rektörlük, fakülte, yüksekokul, yurt vb) isimlerinin güncellenmesi ve şubelerce kontrollerinin sağlanması

 

1-15 Ağustos 2018

Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

Temsilcilik/şube delege seçimlerinin yapılacağı yeri,  

Seçim yeri şube binası ve temsilcilik binası değilse seçim yeri (üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu hariç ilçe ilçe ayrı olacak şekilde)  için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak izinlerin alınması

(Üniversite ve Kredi Yurtlar Kurumu hariç her ilçenin seçim yeri o ilçenin fiziki sınırları içinde ve aynı merkezde olacak şekilde belirlenmesi)

 

 

25 Ağustos 2018 tarihine kadar

 

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

Sendika aidatlı üye listelerinin güncellenmesi;

15 Ağustos 2018 tarihinde üye aidatı kesilen üye listelerinin güncellenmesi ve aidatlı üye listeleri şubeler tarafından kontrol edilerek seçim sandık bölgeleri ve okullara göre seçmen listesi şeklinde hazırlanması

 

 

15 – 27 Ağustos 2018

Genel Merkez, Şube Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

Seçim sürecine ilişkin Şube Yönetim Kurulu kararı alınması
(İşyeri, temsilcilik ve delege seçim tarihlerinin, şube genel kurul tarihinin, yer ve saatinin belirlenmesi, sandık bölgelerinin/delege sayılarının belirlenmesi vb.)

 

27 Ağustos 2018’e kadar

 

Şube Yönetim Kurulu

İşyeri, Temsilcilik ve Delege seçimlerinin duyurulması

Sandık bölgelerinin, bölgeye dâhil işyerlerinin ve delege sayılarının ilgili şubenin şube binasında ve web sayfasından duyurulması

 

 

 

3 – 9 Eylül 2018

Şube Yönetim Kurulu

Seçmen listelerinin duyurulması

(seçmen listelerinin şube binasında askıya çıkarılması)

Tüm üyelere cep mesaj ile seçim takviminin duyurulması

 

3 – 9 Eylül 2018

Genel Merkez

ve

Şube Yönetim Kurulu

Oy kullanacak üyelerin (seçmenlerin) oy kullanacakları seçim sandık bilgilerine internet ortamında üyenin erişimine açılması

 

5 – 14 Eylül 2018

 

Genel Merkez

 

İşyeri temsilcilik seçimlerinin gerçekleştirilmesi ve üye takip sistemine girilmesi

 

9 – 20 Eylül 2018

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

 

Seçmen listelerine, Sandık bölgeleri ve delege dağılımı belirlenmesine karşı itiraz süresi

 

 

10 – 14 Eylül 2018

Genel Merkez

ve

Şube Yönetim Kurulu

 

İtirazların değerlendirilmesi ve kararlaştırılması

 

11 – 16 Eylül 2018

Genel Merkez

ve

Şube Yönetim Kurulu

 

Delege aday başvurularının alınması ve sisteme girilmesi

 

 

17 – 23 Eylül 2018

Şube

Yönetim Kurulu ve Temsilcilikler

 

Delege seçimlerine ilişkin ilana çıkılması (kesinleşen delege aday listelerinin ve seçmen listelerinin ilanı)

Şube binasında ve şube web sayfasında Seçim Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre seçim gününün, seçimlerin yapılacağı yerin, oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saatlerinin, sandık bölgelerine göre oy kullanacak üyeler ile delege aday listelerinin ve oy kullanma sırasında uyulacak kuralların ilanı

 

 

 

 

24 Eylül 2018

 

 

Şube Yönetim Kurulu

Temsilcilik (ilçe, Üniversite)seçimlerine ilişkin ilana çıkılması

24 Eylül 2018

Şube Yönetim Kurulu

Oy kullanması kesinleşmiş üyelerin (seçmenlerin) oy kullanacak seçim sandık bilgilerine internet ortamında üyenin ulaşımına açılması

24 – 28 Eylül 2018

Genel Merkez

 

Delege aday listelerinin askıya çıkarılması ve itiraz süresi

24 Eylül – 2 Ekim 2018

Genel Merkez

ve

Şube Yönetim Kurulu

Şube Delege ve Temsilcilik (İlçe/Üniversite) seçimlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçların sisteme girilmesi

 

6 – 14 Ekim 2018

 

Şube Yönetim Kurulu

 

Delege seçim sonuçlarının ilanı (askı) ve itiraz süresi

Şube binasında ve şube web sayfasında ilan

Delege seçimlerinin sonuçlandırılmasını takip eden 3 (üç) gün boyunca

Genel Merkez

Ve

Şube Yönetim Kurulu

Şube Genel Kurulunun yapılacağı kongre yeri ile ilgili yazışma ve izinlerin alınması

18 Ekim tarihine kadar

Şube Yönetim Kurulu

 

Şube Genel Kurulu Kararının alınması ve ilgili Şubenin Web Sayfasında İlanı

Şube genel kurul tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce

Şube Yönetim Kurulu

 

İlçe seçim kuruluna başvuru

Şube genel kurul tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce

Şube Yönetim Kurulu

 

Delege listelerinin ve diğer seçim kurulu evrakının ilan (askı) ve itiraz süresi

İlçe seçim kurulu tarafından evrakların şubeye teslimini takip eden 3 (üç) gün boyunca

(Şube genel kurul tarihinden en az yedi gün önce)

 

Şube Yönetim Kurulu

ve

Seçim Kurulları

Şube olağan genel kurullarının yapılması

3 – 25 Kasım 2018

Seçim Kurulları

Şube olağan genel kurul toplantılarına itiraz

Şube genel kurul tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde

Seçim Kurulları

Şube zorunlu organ üyeleri ile üst kurul delegelerini içerir mazbataların sisteme girilmesi ve genel merkeze iletilmesi

Kesinleşmiş sonuçların ilçe seçim kurulu tutanağının teslimini izleyen 2 (iki) gün içinde

 

Şube Yönetim Kurulu

Genel Kurul

22-24 Şubat 2019

Genel Merkez