Eskişehir 1 Şubesi

SÖZLEŞMEYİ TEŞVİK PAKETİNE DÖNÜŞTÜRDÜK.

 

TOPLU SÖZLEŞMEYİ SOSYAL TEŞVİK PAKETİNE DÖNÜŞTÜRDÜK

3 Ağustosta kamu işveren heyeti ile yürüttüğümüz toplu sözleşme sürecini 21 Ağustos Cuma günü uzlaşı ile tamamladık.Toplu sözleşme sürecinde beklentimizi bu masadan çıkan sonuç bir sosyal teşvik paketi anlamına gelmelidir diyerek açıklamıştık. Daha önce iş dünyası ve esnaflara dönük açıklanan teşvik paketlerine işaret edip,masanın sunduğu sosyal teşvik paketi imkanının kaçırılmaması gerektiğini ifade etmiştik. Yaklaşık 20 milyon kişiyi direkt ilgilendiren toplu sözleşme masası sonuçlarını yürüttüğümüz müzakere ve mücadele ile  genel taleplerde 42 , özel hizmet kolları taleplerimizde 170 kazanımla taçlandırarak bir sosyal teşvik paketine dönüştürmüş durumdayız.

2016 yılı için %11,3 2017 yılı için %7,1 zam artışı sağlanmış buna ilave olarak enflasyonda yaşanacak artışın yansıtılması kararı alınmıştır.Bu zamlarla  birlikte imzaladığımız toplu sözleşmenin geçerli olacağı süreç sonunda memur maaşları ,hizmet kollarına bağlı özel ilaveler hariç olarak bugün aldıkları maaştan yaklaşık  %20 fazla olacaktır. Emekli memurların maaşlarına yansıyacak oransal zamlara ilave eylül ayından geçerli olmak üzere 100 lira artış sağlanmış,buna bağlı olarak emekli ikramiyesi 3765 lira artmıştır. 2005 yılında göreve başlayan tüm kamu çalışanları için 1 derece artışı sağlanmıştır.

Bu temel taleplerin yanı sıra sağlanan bazı iyilileştirmeleri şu başlıklar halinde kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

 1. 4/C’li personel için kadro yolunu açılmış  ve 150 lira ek ödeme almaları sağlanmıştır.
 2. Kamu çalışanlarının önemli bir talebi olan ek gösterge konusunda B planımızı devreye sokarak,özel hizmet yansıtma oranlarında değişme yaparak emekli maaşlarında artış sağlanmasının önü açılmıştır.
 3. Şefler,mübaşirler,murakıplar,vaizler ve müessese müdürlerinin katsayılarında 7 puanlık bir artış ile 55 liralık ilave bir zamma kavuşmaları sağlanmıştır.
 4. Sağlık çalışanları için döner sermaye katsayılarında artış sağlanarak 180 liralık ilave gelire kavuşmaları sağlanmıştır.
 5. Tapu,SSK ve yargı çalışanlarının fazla mesai sorunları çözülmüştür.
 6. Diyanet çalışanlarının resmi tatillerde  yaptığı fazla mesainin ücret sorunu çözülerek fazla mesaiye ücret alınmıştır.
 7. Ulaştırma hizmet kolunda bağlı DHMİ de yaşanan havacılık tazminatı çözülmüş 56 milyon euronun ülkede kalması sağlanmıştır.
 8. Sözleşmeden kadroya geçen personelin nakli için  5 yıl sınırı kaldırılmıştır.
 9. KİT’ler de çalışan personelin artan izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesi sağlanmıştır.
 10. Türkiye  sendikal tarihinde ilk olarak hükümetle görüşmelere Eğitim Bir Sen’in taşıdığı  nöbet görevine ücret talebimizi bu toplu sözleşmede çözdük. Öğretmenlerin 2016 yılı için 98 lira 2017  yılı için 140 lira nöbet ücreti almalarını sağladık.
 11. MEB’in merkezi sınavları ile ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlar arasındaki ücret dengesizliğini giderdik.
 12. Yurt dışı görevde çalışanların da eş yardımı almalarını sağladık.
 13. İLKSAN üyeliğini sınıf öğretmenleri için zorunlu olmaktan çıkardık
 14. Memur ve hizmetliye hafta sonu yaptığı fazla mesainin karşılığı olarak saat başı 3,26 lira ödenmesini sağladık
 15. KYK personelinin nöbet ücretini 2 katına çıkardık
 16. Akademisyenlere ödenmesi 2015 yılında sona erecek geliştirme ödeneğinin 2016 ve 2017 yılında da devamını sağladık